Community Farm

We zijn bezig met de realisatie van een Community Farm, een platform voor psychische gezondheid in de natuur om te ont-moeten en ontwikkelen. Daarover maakten we een video: hier bekijk je hem!

Travels With A Donkey
Een burn-out en depressie op je 23e. Waarom gebeurt mij dat zo jong? Hoe ga ik dit oplossen? Eerst in Nederland start ik mijn onderzoek, maar als ik hier niet tot duidelijke antwoorden kom omdat het vraagstuk te complex is, neem ik vanuit mijn intuïtie het besluit om op pelgrimstocht te gaan met mijn ezel Prairie. Een jaar leef ik op de straten die leiden naar het bedevaartsoord Santiago de Compostella, waarover ik schrijf op deze blog ‘Travels With A Donkey’. Ik creëer een bewuste afstand tot onze maatschappij, maar daartegenover ontstaat er een diepe connectie met mens en natuur. Een harmonieus bestaan. Door te vertrouwen op het onbekende en heel veel observeren, luisteren en reflecteren ben ik in staat mezelf te ontwikkelen en daardoor de wereld te begrijpen vanuit een ander bewustzijn. En nu, met deze wijsheid in combinatie met de kennis van vele specialisten, wil en mag ik mij inzetten voor onze samenleving.

Visie
Want met mij zijn er coaches, leraren, hulpverleners, ervaringsdeskundigen, ouders, kinderen, onderzoekers die zich zorgen maken en vanuit een collectief willen werken aan een gezondere wereld: niet materialistisch, prestatiegericht en individualistisch, maar menselijk en natuurlijk. Belangrijk is dat we de oorsprong van ons vastlopen begrijpen en van daaruit zinvolle denk, leef en werksystemen gaan creëren. Deze ontwikkeling kunnen we alleen in gang zetten vanuit een gemeenschap die samenwerkt met de planeet.

De community zal bestaan uit ervaringsdeskundigen en onafhankelijke organisaties en therapeuten: ieder zet zich vanuit een gezamenlijke visie in voor een gezondere samenleving, in de ruimste zin van het woord. We creëren hiervoor een beleefbaar platform zodat we echt in staat zijn te verbinden, te onderzoeken en te inspireren.

Community Farm
Een authentieke ecologische geiten- en schapenboerderij middenin de natuur, en tevens in de groenste gemeente van Europa (Laarbeek/Aarle-Rixtel), willen we deze herbestemming schenken. De kleinschalige boerderij is bijna honderd jaar oud en zelfvoorzienend. Er wordt nog met de hand gemolken en diverse soorten kaas worden met rauwe melk in eigen beheer bereid. Een rijke diversiteit aan landschapselementen, planten en dieren (zoals waterlopen, hagen, bloeiende slootranden, bomen, kruiden, grassen, amfibieën, vogels, knaagdieren, insecten) kenmerkt de omgeving van de boerderij en deze wordt niet alleen verantwoord gebruikt maar ook gespaard. We willen de ziel van deze harmonieuze, gezonde omgeving behouden en benutten voor een duurzame instandhouding van dit bijzondere cultureel erfgoed.

Sinds 1850 wordt het landgoed van deze boerderij ‘De Hemel’ genoemd. Wij begrijpen waarom. Kijk zelf maar:

Voor de herbestemmingsplannen creëren we een ont-moetingsplaats voor jongeren en jongvolwassenen die even vastgelopen zijn (zorgvragers/ervaringsdeskundigen op het gebied van stress, burn-out, hooggevoeligheid, depressie, verslaving, adhd/add, eetstoornis, etc.), waar zij betekenisvolle verhalen delen, werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en ervaringen beleven door actieve deelname aan het platform. Daarbij brengen we hier het totale zorgaanbod van reguliere, antroposofische, alternatieve en additieve zorg samen tot een kennisplatform zodat zorgvragers aanvullend integrale zorg kunnen samenstellen vanuit hun zelfredzaamheid.

Nieuwsgierig?
We nodigen je uit als zorgvrager, zorgaanbieder, investeerder, betrokken inwoner, gemeente, welstandsorganisatie, zorginstantie om mee te doen. Om samen te werken aan het behoud van een bijzonder cultureel erfgoed en zo dit zorgplatform te mogen realiseren. Kijk wat je kunt doen.

Neem contact met ons op als je wilt bijdragen aan dit project.

Liefs,
Carmen