Actueel: studenten vallen bij bosjes uit met psychische problemen

‘Burn-outs, concentratieproblemen en angstaanvallen: steeds meer studenten hebben psychische problemen en komen op de overvolle wachtlijst van de psychologen. Dat meldt de Volkskrant op basis van een rondgang langs studentenhuisartsen.’ – NOSop3

‘Zorgverzekeraar Menzis gaat de kosten voor de behandeling van depressies en angsten vergoeden op basis van de behaalde resultaten, en niet langer op grond van het aantal behandelingen. Deze drastische maatregel moet leiden tot een doeltreffender therapie en – op termijn – lagere kosten. De nieuwe aanpak oogst lof maar er klinkt ook felle kritiek.’

Verandering cultuur
Wat de uitkomsten van deze verandering ook zullen zijn, ‘positief’ of ‘negatief’, het is goed dat we het huidige systeem onder de loep nemen en streven te gaan voor duurzame, kwalitatief hoge zorg. Wellicht is deze verandering de eerste stap in de richting van een verandering in onze cultuur: want alleen een verandering in onze cultuur gaat ervoor zorgen dat psychische klachten verminderen en daarbij de kosten.

Missie van de maatschappij
Misschien was ooit het doel van onze maatschappij ‘het gelukkig maken van de mens’. Tegenwoordig luidt onze missie: ‘De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien.’

Prestatiecultuur
Logisch gevolg daarvan is dat er in onze maatschappij een prestatiegerichte cultuur heerst. We moeten altijd van alles en zitten nooit stil. En dat verwachten we niet alleen van onszelf, maar van iedereen die hier leeft. Want iedereen verdient gelijke kansen en die moeten we benutten. En zonder dat we het zelf in de gaten hebben, zorgt de druk die we onszelf opleggen voor minder binding met onze omgeving en raken we steeds verder verwijderd van elkaar en onszelf.

Binding
We streven naar een rechtvaardige en ondernemende samenleving, toch? Van duurzaamheid is echter in de geestelijke gezondheidszorg weinig terug te zien. De balans is verdwenen. Het liefst plakken we een label, zodat iedereen voor 100% binnen dit systeem kan leven, al dan niet met beperking. We staat immers voor rechtvaardigheid. Enerzijds erg mooi dat we zorg dragen voor elkaar middels dit systeem, anderzijds houdt dit in de toekomst geen stand omdat het aantal gevallen met psychische klachten toeneemt en de kosten oplopen. Vooral bij de jongere generaties is dit problematisch. Daarnaast is het label onder meer de brenger van distantie: afwijzing en angst. Terwijl binding zorgt voor erkenning en liefde, wat nodig is om te genezen.

Persoonlijke ontwikkeling
Naast verbinding is persoonlijke ontwikkeling bij velen hoofdzakelijk in de genezing van psychische klachten. Door persoonlijke ontwikkeling verkrijg je inzicht in de achterliggende eenheid van alles. Het leidt tot ‘heelwording’ (healing), waarbij je verbonden bent met verschillende kanten van jezelf. Deze bewustwording werkt bevrijdend voor de geest. De eenheid geldt ook voor de eenheid met de natuur, die niet buiten de mens staat, maar waar de mens deel van uitmaakt. Hiermee dienen we ons opnieuw te verbinden.

Echter, in deze prestatiegerichte maatschappij leggen we bij persoonlijke ontwikkeling voornamelijk de focus op de ontwikkeling van mensen binnen organisaties en het verbeteren van financiële gezondheid.

Wat wordt er dan nog meer verstaan onder persoonlijke groei?
Wel, het vergroten van het zelfbewustzijn, het vergroten van zelfkennis, het verbeteren of leren van communicatieve en sociale vaardigheden, het opbouwen of versterken van zelfvertrouwen, het ontwikkelen van eigen krachten en talenten, het verbeteren van de levensstijl en/of de kwaliteit van leven, het verbeteren van de fysieke gezondheid, het realiseren van dromen, aspiraties en levensdoelen, het vormgeven en uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Ook het ontwikkelen van anderen valt in het gebied van de persoonlijke ontwikkeling, zoals dit bijvoorbeeld wordt gedaan door coaches, leraren, adviseurs, gidsen en mentoren (al zijn authentieke contacten hierbij soms ver te zoeken).

Genezing
Hopelijk ligt er binnen enkele jaren, door de verandering die de verzekeraars gaan doorvoeren, de focus meer op herverbinding en persoonlijke groei. Dat is namelijk, denk ik, de key tot genezing voor een hele grote groep mensen.

We kunnen dit doen door geld anders te besteden, aan duurzame initiatieven met de focus op herverbinding en persoonlijke ontwikkeling, waarbij meer aandacht gecreëerd wordt voor natuur- en alternatieve geneeswijzen i.c.m. de reguliere gezondheidszorg. Zodat zij elkaar in onze samenleving kunnen versterken tot de kwalitatief hoogste zorg. En zodat we een voorbeeld neer kunnen zetten van een gebalanceerd leven, in harmonie met de maatschappij. Met aandacht voor ons Zelf, elkaar en de wereld waarin we leven.

En als het goed is werkt het laten beleven van dit voorbeeld wel preventief bij het voorkomen van psychische klachten.

Laten we Vertrouwen en Geloven.

Liefs,
Carmen